Разширено търсене

КатегорииCREATIVO games

НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!

Една забавна игра с карти на Английски език!

Играта е базирана на принципа на игра на карти УНО! Различните теми подпомагат усвояването на езика по един лесен и много интерактивен начин.   Всяка кутия съдържа 50 илюстрирани карти с въпроси и отговори на гърба на всяка карта.

КАК ДА ИГРАЕМ!

Играчът в ляво от раздаващия започва играта. Играе се по посока на часовниковата стрелка. Играчът, който започва, избира от своите карти карта която отговаря по цвят или номер на картата, която е поставена на купчинката от раздаващия. Например: ако поставената от раздаващия карта е зелена 2, играчът трябва да постави или карта със зелен цвят, карта с цифрата 2 на нея или специална карта. Ако следващия поред играч няма подходяща карта, която да играе-тегли от тестето докато не му се падне подходяща карта. Играчът, който първи свали всичките си карти печели играта!

И да не забравяме, че докато играем трябва да изпълняваме задачата поставена от картата, която играем. Тази задача е различна за всяко тесте карти.

Начинаещи, ниво А1/А2 ; 

Подходяща за всички възрастови групи (9 +);

Размери на картите: 8,6см / 6,2смПодреждане според:
Име Код Цена Миниатюра Описание  
WHO, WHEN, WHERE… 1522` 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Кой, къде, кога"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
MY NEXT 50 VERBS 843 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Още 50 глагола "; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
100 IDIOMS IN CONVERSATION 195 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "100 разговорни идиоми"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PRESENT SIMPLE 1080 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Сегашно просто време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
ADVERBS VS ADJECTIVES 1123 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема " Наречия или прилагателни"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
MY 50 QUESTIONS PART THREE 773 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "50 въпроса - част 3"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
ARTICLES 1708 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема " Пълен и кратък член"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PRESENT PERFECT CONTINUOUS 860 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Сегашно перфектно продължително време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
FUTURE SIMPLE 1078 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Бъдеще време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
MODAL VERBS 154 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Модални глаголи"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PHRASAL VERBS IN CONVERSATION 170 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Фразеологични глаголи"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
HAVE GOT 839 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Глагола ИМАМ "; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
ADJECTIVES, COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 1295 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Степенуване на прилагателни имена"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PAST CONTINUOUS 800 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Минало продължително време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PREPOSITIONS OF TIME AND PLACE 1163 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема " Предлози за време и място"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PRESENT PERFECT 1092 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Сегашно перфектно време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
REPORTED SPEECH 149 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема " Непряка реч"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PAST SIMPLE 922 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Минало просто време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
CONDITIONALS 1033 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Условни наклонения"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
IRREGULAR VERBS 71 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Неправилни глаголи"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
GERUND VS INFINITIVE 753 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Герундий или инфинитив "; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
TO BE 1413 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Глагола СЪМ"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
MY FIRST 50 QUESTIONS 3331 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "50 въпроса "; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PAST PERFECT 1387 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Минало перфектно време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
TELLING THE TIME 721 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Колко е часът"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PRONOUNS 1086 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Местоимения"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
MY FIRST 50 VERBS 786 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Първите 50 глагола "; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PASSIVE VOICE 199 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Страдателен залог"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PREPOSITIONS 1623 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Предлози"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
CAN / CAN’T 383 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Can/Can't"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
WORD FORMATION 842 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Словообразуване"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
PRESENT CONTINUOUS 1119 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Сегашно продължително време"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
IS / ARE / WAS / WERE 740 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "is/are/was/were"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
THERE IS / THERE ARE 2174 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "There is/There are"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 136 11.90 лв. Игра с карти на Английски език; Тема "Броими и неброими съществителни имена"; Начинаещи, ниво А1/А2; Подходяща за всички възрастови групи (9 +); Размери: 8,6см / 6,2см Допълнителна информация


  • «« Начало
  • « Пред.
  • 1
  • Следв. »
  • Край »»


Покажи №  
Резултати 1 - 35 от 35